fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Förvaltningsarvode

Nivån på fondförvaltningsavgifterna som fondförvaltarna tar ut från spararna i respektive fond kommer att vara enligt de villkor som handlas upp och regleras i fondavtal för respektive upphandlad fond.

Fondtorgsnämnden kommer att ta ut en årlig avgift från fondförvaltaren för respektive upphandlad fond. Läs mer om den årliga avgiften här.