fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden tackar för inkomna synpunkter på utkast till fondavtal

Fondtorgsnämnden tackar fondbolag och deras rådgivare, intresseorganisationer och akademi för frågor och synpunkter på utkastet till fondavtal. Arbetet med att analysera inkomna synpunkter har påbörjats. Fondtorgsnämnden kan komma att gå ut med information när svar på frågor av allmänt intresse publiceras på webbplatsen under Frågor och Svar.

Utkastet till fondavtal med bilagor finns tillgängliga här.