fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Tidpunkt för tilldelningsbeslut från Fondtorgsnämnden

Måndagen den 25 mars klockan 08.00 offentliggör Fondtorgsnämnden tilldelningsbeslut i upphandlingen av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder.

Fondtorgsnämnden har tidigare meddelat att tilldelningsbeslut i myndighetens första upphandling ska ske i slutet av första kvartalet 2024. Nu har Fondtorgsnämnden beslutat att precisera tidpunkten ytterligare. Tilldelningsbeslut i upphandlingen av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag publiceras måndagen den 25 mars klockan 08.00.

Tilldelningsbeslutet kommer att publiceras på Fondtorgsnämndens webbplats ftn.se, via pressmeddelande och publiceras samt skickas ut till berörda anbudsgivare via upphandlingsplattformen e-Avrop.


För ytterligare frågor kontakta:

Viktor Ström, kommunikationsansvarig Fondtorgsnämnden.
Viktor.strom@ftn.se
+46 73 321 64 46