Jobba för Fondtorgsnämndens kansli

Fondtorgsnämnden kommer att vara en av Europas ledande upphandlare av fonder. Det kommer att utlysas ett antal tjänster på Fondtorgsnämndens kansli. Här kan du läsa mer om tjänsterna samt ansöka om dem via Pensionsmyndighetens webbplats

Vill du vara med i arbetet att utveckla fondtorget och skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och bra pension för Sveriges framtida pensionärer? Den 20 juni 2022 fick Sverige en ny myndighet - Fondtorgsnämnden.

Fondtorgsnämnden ansvarar för att upphandla och löpande granska premiepensionens fonder. Det förvaltade kapitalet i de valbara fonderna på fondtorget uppgår idag till cirka 2 000 miljarder kronor. Fondtorgsnämnden ansvarar för utbudet av fonder i det svenska premiepensionssystemet, där hållbarhet, avkastning och kvalitet sätts i fokus.

Det kommer att utlysas ett antal tjänster inom Fondtorgsnämndens kansli, en kunskapsorienterad och modern organisation med en viktig roll i det svenska pensionssystemet.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden. Det innebär att alla som jobbar på Fondtorgsnämndens kansli är formellt anställda på Pensionsmyndigheten.

Sök tjänsterna på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.