Press

Pressfrågor besvaras av Kommunikationsansvarig Nadine Viel Lamare.

Telefonnummer: +46 73 321 64 35

E-postadress: nadine.viel.lamare@ftn.se