fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

De första upphandlingarna

Upphandlingarna till de nya fondtorget påbörjades juni 2023, och målet är att ha genomfört cirka 30 upphandlingar fram till mitten av 2025.

Övergången till det nya fondtorget kommer att ske successivt under en process där alla fondavtal kommer att ersättas med nya allt eftersom befintliga kategorier upphandlas. Den första upphandlingen annonserades juni 2023, och målet är att genomföra cirka 30 upphandlingar fram till mitten av 2025. Det är en ambitiös takt, men myndighetens fokus kommer genomgående att vara kvalitet och prioriteras över tidplanen. De först upphandlade fondkategorier, listade utan inbördes ordning, är;

  • Europeiska aktier: index och aktiv
  • Globala aktier index
  • Nordiska aktier, aktiv
  • Globala räntor

Den första kategorin som annonserats avser aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag. Läs mer om annonseringen här .