fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Transparens i upphandlingen

Transparens är avgörande under upphandlingsprocessen och genomsyrar hela Fondtorgsnämndens verksamhet.

Transparens är avgörande under upphandlingsprocessen. Före upphandlingen förs en öppen dialog med marknaden där så mycket information som möjligt delas. Information kommer att finnas på Fondtorgsnämndens webbplats som löpande uppdateras för att säkra likabehandling. Ingen aktör kommer att ha tillgång till mer information än någon annan.

Under upphandlingsprocessen kan en strukturerad dialog upprätthållas, vilket innebär att en begränsad dialog med fondförvaltarna eller de som deltar i upphandlingarna förs. Vid behov kommer Fondtorgsnämnden att be om förtydliganden.

Frågor som kommer in under upphandlingsprocessen kommer att sammanställas och publiceras vid valda tillfällen för att säkra likabehandling. Efter upphandlingsprocessen, när tilldelningsbeslutet har offentliggjorts, kommer återkoppling på utfallet erbjudas på förfrågan. Återkopplingen kommer att säkerställa en mycket strukturerad, disciplinerad och väldokumenterad process.