fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

De första upphandlingarna

Upphandlingarna till de nya fondtorget kommer att påbörjas under våren 2023, med målet att ha genomfört cirka 30 upphandlingar fram till mitten av 2025.

Övergången till det nya fondtorget kommer att ske successivt under en process där alla fondavtal kommer att ersättas med nya allt eftersom befintliga kategorier upphandlas. Upphandlingarna planeras att inledas under våren 2023 med målet att genomföra cirka 30 upphandlingar fram till mitten av 2025. Det är en ambitiös takt, men myndighetens fokus kommer genomgående att vara kvalitet och prioriteras över tidplanen. De först upphandlade fondkategorier, listade utan inbördes ordning, är;

  • Europeiska aktier: index och aktiv
  • Globala aktier index
  • Nordiska aktier, aktiv
  • Globala räntor

Den första kategorin kommer att tillkännages vid annonsering.