fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Inspelning från Fondtorgsnämndens informationsträff 18 nov 2022

Den 18 november 2022, höll Fondtorgsnämndens kansli en informationsträff för fondförvaltare på Garnisonen i Stockholm. Kanslichef Erik Fransson presenterade tillsammans med enhetscheferna Majdi Chammas och Magnus Strömer status för verksamheten. De gav en inblick i utformandet av upphandlingsprocessen, avgiftsmodellen, de första kategorierna i upphandlingen och vägen framåt för att skapa ett tryggt, högkvalitativt premiepensionssystem.