fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till delar av upphandlingsmaterialet och välkomnar synpunkter

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till delar av upphandlingsmaterialet kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg. Materialet ger en bild av upphandlingsdokumentationens utformning och omfattning. Att publicera materialet är en del av Fondtorgsnämndens marknadsdialog, som ska ge marknaden möjlighet att förbereda sig för kommande upphandlingar och lämna synpunkter på upphandlingsmaterialet.

Materialet finns tillgängligt på svenska och engelska. Synpunkter skickas till procurement@ftn.se senast 17 mars.

Upphandlingsinstruktioner (Procurement Guidelines)

Upphandlingsinstruktioner (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 655.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta dokument beskriver hur upphandlingen kommer att gå till, bland annat beskrivs Fondtorgsnämnden, bakgrunden till upphandlingen, för upphandlingen relevanta begreppsdefinitioner, upphandlingsprocessens olika steg, tidsplan, hur kontroll av kravuppfyllnad och utvärderingen går till utifrån uteslutningsgrunder, obligatoriska krav och tilldelningskriterier.

Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav

Uteslutningsgrunder och obligatoriska krav (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 454 kB.

Upphandlingsspecifikation (Fund specification)

Upphandlingsspecifikation (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 282.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta dokument beskriver och specificerar bland annat den fondkategori som upphandlingen avser.

Anbudsunderlag (RFP)

Anbudsunderlag (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 604.5 kB.

Frågorna i anbudsunderlaget syftar till att ge en beskrivning bland annat av fondens och fondförvaltarens verksamhet, organisation, strategi, investeringsfilosofi, processer, förvaltningsresurser, hållbarhetsarbete, förvaltningsresultat, administration, förvaltningsavgifter och andra kostnader.

Utkast på delar av upphandlingsmaterialet finns tillgängligt på engelska här.

 

Fondtorgsnämnden välkomnar skriftliga synpunkter på utkasten. Dessa skickas till procurement@ftn.se senast 17-03-2023.

Notera att inkomna synpunkter kommer att diarieföras. Inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut.