fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Nuvarande anslutna fonder

Årlig granskningsavgift för anslutna fonder med fondavtal tilldelat före 20 juni 2022

Fondtorgsnämnden tar ut en årlig granskningsavgift för fonder som anslutits genom ansökningsförfarande och tilldelats fondavtal före 20 juni 2022. Avgiften uppgår till 32.000 kronor per fond per år. Denna avgift kommer att fasas ut i samband med att anslutna fonder ersätts av upphandlade fonder på fondtorget.