Vi bygger världens främsta fondtorg för en bättre pension

Fondtorgsnämnden är en av världens ledande upphandlare av fonder. Vårt mål är att skapa en högre och tryggare premiepension för alla pensionssparare. En bättre och tryggare framtid för miljontals svenskar. Det är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Med din expertis får du möjlighet att arbeta mot detta mål tillsammans med oss.

Här kan du läsa mer om Fondtorgsnämnden som arbetsplats samt ansöka via Pensionsmyndighetens webbplats

 

Fondtorgsnämnden är en nystartad myndighet med uppdrag att säkra en tryggare, bättre och mer hållbar premiepension för svenska pensionssparare. Myndigheten ansvarar för att upphandla ett brett utbud fonder av hög kvalitet till premiepensionens fondtorg samt att löpande granska fonderna på fondtorget. För närvarande uppgår det förvaltade kapitalet i premiepensionssystemet till cirka 2000 miljarder kronor.

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och bra pension för Sveriges framtida pensionärer?

Vi värdesätter kontinuerligt lärande och samarbete där du tillsammans med erfarna kollegor får vara med och påverka uppbyggnaden av premiepensionens fondtorg och myndighetens verksamhet. Som person är du engagerad och drivs av uppdragets betydelse. Du är en lagspelare som trivs i en växande organisation. Vi ser att du:

  • Känner starkt engagemang inför att förbättra och bygga förtroende för staten och det svenska pensionssystemet.
  • Är ambitiös, målmedveten och trivs i en växande organisation.
  • Är lyhörd, öppen för nya perspektiv och delar gärna med dig av din kunskap med dina kollegor.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden. Det innebär att alla som jobbar på Fondtorgsnämndens kansli är formellt anställda på Pensionsmyndigheten.

ftn-medarbetare
Ett meningsfullt uppdrag som berör alla pensionssparare. Tillsammans gör vi verklig skillnad för samhället.

De kommande årtiondena kommer premiepensionen att utgöra en större del av den allmänna pensionen. Som en av världens största upphandlare av fonder och en av få organisationer med uppdraget att handla upp pensionsfonder till ett fondtorg, har vi möjlighet att göra verklig skillnad för framtidens pensionärer. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där pensionsspararnas intresse leder oss i allt vi gör, med målet att skapa en högre och tryggare premiepension.

ftn-mote-workshop
En växande myndighet och med möjligheter för medarbetare att växa i sina yrkesroller. Vi värdesätter utveckling, lärande och samarbete.

Med framåtanda bygger vi tillsammans verksamheten och utvecklar premiepensionens fondtorg. Vårt tvärfunktionella arbetssätt skapar förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling och bidrar till en stimulerande arbetsmiljö. Vi ser våra medarbetares välmående som en grundpelare för att utvecklas, både som individ och inom organisationen.

mote-kansli-ftn
Vår omvärld är i ständig utveckling. Genom vår expertis och kontinuerligt lärande driver vi varandra och myndigheten framåt.

Med lång samlad erfarenhet inom bland annat finansmarknad, juridik och hållbarhet lär vi oss av varandras expertis och utvecklar verksamheten tillsammans. I samverkan med relevanta myndigheter och fondbranschen, förstärks vår möjlighet att skapa en högre och tryggare premiepension. Vi ser medarbetarna som experter och låter deras kunskaper utforma arbetssätten, med ett stöttande ledarskap som motiverar och inspirerar.

Samarbete, Integritet och Ansvar är värderingarna som leder oss i vårt arbete

Samarbete

Samarbete innebär att dela med sig av sina kunskaper och vara öppen för andras synpunkter. Det är viktigt för att kunna leverera på Fondtorgsnämndens uppdrag där olika typer av expertis är nödvändigt för att skapa en tryggare och bättre premiepension och en effektiv och trivsam arbetsplats.

Integritet

Integritet innebär att agera objektivt för främst pensionsspararnas intressen i varje del av yrkesutövningen. Det är viktigt för att säkerställa Fondtorgsnämndens oberoende och likabehandling i förhållande till fondförvaltare.

Ansvar

Ansvar innebär att vi kontinuerligt arbetar med att skapa förutsättningar för att fullgöra vårt uppdrag och skapa samhällsnytta. Det är viktigt för att garantera kvalitet, pålitlighet och förutsägbarhet i alla delar av vårt arbete.

 

tumba-bruk
Fokus på balans, hälsa och välmående på en arbetsplats i unik bruksmiljö

Kansliets nyrenoverade kontorslokaler i vackra klockhuset i Tumba bruk, cirka 30 minuter söder om Stockholm, ligger i en unik kulturmiljö med flera historiska byggnader utspridda i vackra grönområden.

Vi skapar förutsättningar för våra medarbetare att vara aktiva med tillfällen för gemensam träning, och uppmuntrar friskvård som en viktig del i att skapa välmående på arbetsplatsen.

Var med och skapa förutsättningar för bättre pensioner med oss på Fondtorgsnämndens kansli