fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Kontakt

I ett inledningsskede kommer de flesta kontakter skötas via kanslichefen. Längst ner på sidan finns uppgifter om fakturaadress.

Kanslichef chef Erik Fransson

Telefon: 010-454 29 14

erik.fransson@ftn.se

Presskontakt Viktor Ström

Telefonnummer: +46 73 321 64 46

E-postadress: viktor.strom@ftn.se

Dataskyddsombud

Anette Pettersson, dataskyddsombud@ftn.se

Registrator

registrator@ftn.se

Telefonväxel

010-459 85 00 

Organisationsnummer

202100-7030

Kontaktuppgifter för administration, information och handel

Kontaktuppgifter till Operativ granskning och övervakning

Gruppmail: duediligence@ftn.se

Kontaktuppgifter till fondinformation och kundsynpunkter på Pensionsmyndigheten

Enhetschef: Estrella Zarate

estrella.zarate@pensionsmyndigheten.se

Gruppmail: fondfraga@pensionsmyndigheten.se

Kontaktuppgift till ansvarig för fondhandeln på Pensionsmyndigheten

Hanterar frågor om till exempel köp, inlösen, Focus, notor, NAV-rapportering, likvidhantering, prisreduktion och fakturor.

Enhetschef: Anna Gasslander

Gruppmail: fundadmin@pensionsmyndigheten.se, fundinvoice@pensionsmyndigheten.se

Enhetens telefax: 08-658 13 30

Fakturaadress

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden. Det innebär att Pensionsmyndigheten hanterar Fondtorgsnämndens inköp, upphandlingar och fakturor.

Från och med den 1 april 2019 är det obligatoriskt att skicka e­­faktura till statliga myndigheter.

Pensionsmyndigheten kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL.

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL- nätverket. Pensionsmyndighetens PEPPOL-ID är 0007:2021006255. Det format som Pensionsmyndigheten kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.

Om du har frågor om att skicka e-fakturor till Pensionsmyndigheten, kontakta oss på:

e-bestallning@pensionsmyndigheten.se

Hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om obligatorisk e-faktura till statliga myndigheter.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni saknar e-fakturalösning, eller av någon annan anledning inte kan använda kanalen ovan, kan ni använda leverantörsportalen Visma Proceedo Supplier Center. Här registrerar ni fakturorna manuellt varpå de skickas vidare som e-faktura till oss.

Observera att när ni ska välja fakturamottagare i leverantörsportalen måste ni gå via Statens servicecenter för att hitta Pensionsmyndigheten.

Fysisk fakturadress

Eventuella påminnelser och liknande kan inte skickas elektroniskt. Vänligen använd Pensionsmyndighetens fysiska fakturaradress enligt nedan för denna typ av kommunikation.

Pensionsmyndigheten FE 7799, 831 90 Östersund

Om ni vill börja med e-faktura

Kontakta oss via e-post, e-bestallning@pensionsmyndigheten.se, om ni vill börja använda leverantörsportalen. Vi kommer då bjuda in er via mejl så att ni själva kan registrera er i portalen. När registreringen är gjord kommer ni få ytterligare ett mejl innehållande era inloggningsuppgifter.