fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Deltagande i evenemang

Medarbetare på Fondtorgsnämndens kansli deltar löpande vid externa evenemang. Syftet är att representera verksamheten samt delta i seminarium och dialog med fondbranschen.

Fondtorgsnämnden har enligt lag ett uppdrag att kontinuerligt föra dialog med fondförvaltare, branschorganisationer och andra marknadsaktörer. Ett sätt för att leva upp till detta är genom deltagande vid evenemang för finansmarknaden. Fondtorgsnämndens kansli kommer att ha representanter närvarande på följande evenemang:

Datum

Evenemang

Deltagare

6-8 november

Sustainability in Practice 2023 i Oxford

Majdi Chammas, enhetschef för upphandling och produktstrategi (deltar 6-7 november)

8-10 november

Citywire Conference i Berlin

Fondanalytikerna Fredrik Olofsson och Linda Wejde

14 november

Annual Nordics Sweden Institutional Forum i Stockholm

Fondanalytikerna Angelica Wassberg och Vilhelm Hultgren

15 november

Nordic Fund Selection Awards 2023 i Stockholm

Kanslichef Erik Fransson presenterar kl. 16.05-16.30 under programpunkten: Att välja fonder att investera 100 miljarder euro under de kommande tre åren - några inledande lärdomar och tankar

21 november 15:00 CET

Den fossilfria tjänstepensionen?
Rapportpresentation och paneldiskussion på Handelshögskolan i Stockholm

Nadine Viel Lamare, Hållbarhetsstrateg deltar i paneldiskussionen Hur kan vi accelerera pensionskapitalets bidrag till klimatomställningen?

27-29 november

IPE Awards Conference i Wien

Erik Fransson, kanslichef, och Tina Rönnholm, enhetschef Kvalitativ investeringsanalys