fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Deltagande i evenemang

Medarbetare på Fondtorgsnämndens kansli deltar löpande vid externa evenemang. Syftet är att representera verksamheten samt delta i seminarium och dialog med fondbranschen.

Fondtorgsnämnden har enligt lag ett uppdrag att kontinuerligt föra dialog med fondförvaltare, branschorganisationer och andra marknadsaktörer. Ett sätt för att leva upp till detta är genom deltagande vid evenemang för finansmarknaden. Fondtorgsnämndens kansli kommer att ha representanter närvarande på följande evenemang:

Datum

Evenemang

Deltagare

22-23 maj

Moral Money Summit i London

Nadine Viel Lamare, hållbarhetsansvarig, deltar i panel

11 juni

Framtidens Fondmarknad i Stockholm

Majdi Chammas, enhetschef för Upphandling och produktsstrategi, presenterar

28 augusti

The European Pension Fund Investment Forum i Stockholm

Kanslichef Erik Fransson presenterar