Här kommer nyheter publiceras som gäller Fondtorgsnämndens verksamhet och utveckling.