fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Delar av upphandlingsmaterialet har uppdaterats

Upphandlingsinstruktionerna avsnitt 2 har uppdaterats med information om avgifterna som ska erläggas i enlighet med 7 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden

Följande information är tillagd:

FTN kommer, i enlighet med 7 § lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden, ta ut en årlig avgift från de fondförvaltare som Fondtorgsnämnden har ingått fondavtal med för att täcka FTN:s kostnader för bland annat upphandling och granskning av fonder på premiepensionens fondtorg. Avgiftens storlek baseras på principen om full kostnadstäckning för de arbeten som avgiften ska täcka. Storleken på den årliga avgiften uppgår för närvarande till 0,015% av Pensionsmyndighetens investerade kapital i Fonden och kommer att faktureras kvartalsvis. Storleken på avgiften kan komma att ändras uppåt eller nedåt under fondavtalets löptid om det är nödvändigt för att principen om full kostnadstäckning ska uppfyllas över tid. Eventuell ändring i avgiftens storlek görs max en gång per år i samband med FTN:s årliga översyn av avgifternas storlek.

Uppdaterade Uppphandlingsinstruktioner Pdf, 582.2 kB.

Vidare har FTN gjort följande justeringar i upphandlingsmaterialet:

I bilaga 4 - Kompletterande information, har rättelse skett i flikarna Fråga 1-1 och Fråga 1-2 för att kunna skriva in datum som är tidigare än 1900-01-01.

FTN vill också göra ett förtydligande avseende Upphandlingsspecifikationen - avsnitt 2:

Fondtyp avser UCITS i form av värdepappersfond eller fondföretag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden får dock inte vara börshandlad (ETF) eller s.k. självförvaltande (dvs ett fondföretag som inte har utsett ett förvaltningsbolag, t.ex en självförvaltande SICAV eller motsvarande).

Alla upphandlingsdokument återfinns på www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .