fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Search

Dialogmöten med FTN

FTN kommer att anordna dialogmöten med fondförvaltare för att få en bättre förståelse för marknaden.

I syfte ha öka förståelsen för marknaden kommer FTN att anordna möten med fondförvaltare. FTN kan i dessa möten även besvara generella frågor om premiepensionssystemet och upphandlingsprocessen. Notera dock att endast offentliggjord infomation kan delas, vilket innebär att ingen information lämnas om pågående upphandlingar.

Vid intresse kontakta katarina.arlestad.tullsten@ftn.se för att boka in ett möte. Mötena kommer i de flesta fall att genomföras digitalt med en representant från FTN.