fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden förlänger anbudstiden för upphandlingen av europeiska aktiefonder

Med anledning av att ett flertal frågor har inkommit, besvarats och/eller att vissa förtydliganden har gjorts i ett sent skede av anbudstiden, förlängs anbudstiden i enlighet med följande:

Ny sista dag för inlämnande av anbud: 2023-09-28

Möjligheten att ställa frågor om upphandlingen öppnas på nytt.

Ny sista dag att ställa frågor om upphandlingen: 2023-09-17 (11 dagar före anbudstidens utgång)

Ny sista dag för att publicera svar på frågor: 2023-09-22 (6 dagar före anbudstidens utgång)

De redan ställda frågor som ännu inte har besvarats kommer att besvaras så snart som möjligt.

Information om upphandlingen finns tillgänglig via e-Avrop. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.