fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden påbörjar anbudsprövning inklusive utvärdering i upphandlingen av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder

Fondtorgsnämnden tackar för inkomna anbud i upphandlingen avseende aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag till premiepensionens fondtorg. Anbudsöppning har nu genomförts, vilket innebär starten på anbudsprövning inklusive utvärdering av de inkomna anbuden.

Tidpunkten för ingivande av anbud i upphandlingen passerades i och med utgången av torsdagen den 5 oktober 2023 (CEST). Fondtorgsnämnden har nu genomfört anbudsöppning och påbörjar prövning och utvärdering av anbuden, där Fondtorgsnämnden kommer att gå igenom, granska och bedöma anbuden. Utvärderingen bedöms bli klar och tilldelningsbeslut meddelas i slutet av Q1 2024.

Absolut sekretess gäller för närvarande för all information rörande anbuden. Det innebär att ingen information rörande anbuden lämnas ut förrän efter det att tilldelningsbeslut har meddelats eller upphandlingen, i förekommande fall, har avslutats på annat sätt.

Mer information om upphandlingsprocessen finns att läsa i upphandlingsinstruktionerna, som finns tillgängliga här Länk till annan webbplats. .

All informationsgivning avseende upphandlingen sker fortsatt via upphandlingsplattformen e-Avrop Länk till annan webbplats..