fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Search

FTN förbereder upphandling av plattformar för hållbarhetsanalys

Senare i år kommer Fondtorgsnämnden (FTN) att upphandla hållbarhets-/ESG-plattformar för analys av finansiella portföljer (standardiserade och befintliga plattformar som kan användas off-the-shelf). Som en del av förberedelserna inför denna upphandling har FTN publicerat en Request for Information (RFI).

FTN ansvarar för att upphandla, följa upp och kvalitetssäkra fonderna i det svenska premiepensionssystemet för att tillgodose en tryggare och högre pension för de svenska pensionsspararna. Enligt lag finns det krav på att de upphandlade fonderna ska vara hållbara och uppfylla minimikriterier för hållbarhet.

FTN behöver utvärdera hållbarhetsåtaganden som fondförvaltare gör och kontrollera att de minimikrav på hållbarhet som definierats av FTN uppfylls vid upphandlingstillfället och under hela avtalsperioden. De upphandlade ESG-plattformarna kommer att användas för att kvalitetssäkra och följa upp fonderna i det svenska premiepensionssystemet, som för närvarande uppgår till cirka 2400 miljarder kronor i förvaltat kapital.

För mer information om RFI:n och för att lämna svar gå till e-Avrop - Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.. Observera att alla frågor som rör innehållet i RFI:ns Excel svarsmall måste ställas via www.e-avrop.com. Länk till annan webbplats.

Sista dag att lämna svar på RFI:n är den 30 augusti 2024.