fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämndens Kansli

Fondtorgsnämnden består av en nämnd vars operationella verksamhet utförs i ett kansli. Kansliet har idag cirka 30 anställda och är organiserat i tre enheter, med fem tvärfunktionella team som jobbar brett över de tre enheterna. Kanslifunktionen har lokaler i Tumba Bruk, Botkyrka kommun.

Kansliledningen

Kansliledningen ansvarar för att kansliet levererar på sitt uppdrag mot nämnden. Nämnden förses med underlag för beslut avseende upphandlingarna av fonder till premiepensionens fondtorg, som bereds av kansliet.

Erik_Fransson_Fondtorgsnamnden.jpg

Erik Fransson

Kanslichef

Maria_Stromqvist_Fondtorgsnamnden.jpg

Maria Strömqvist

Stf. kanslichef

 

Enheten för Upphandling och produktstrategi (UPS)

Enheten för Upphandling och produktstrategi ansvarar för processen att upphandla fonder till premiepensionens fondtorg. De ansvarar även för att utforma utbudet på fondtorget, som ska vara lämpligt, kontrollerbart och kännetecknas av reell valfrihet.

Enheten för Upphandling och produktstrategi leds av Majdi Chammas. Majdi har lång erfarenhet från arbete inom fond- och finansbranschen. Han har arbetat på Första AP-Fonden (AP1) i ett antal olika roller, däribland rollen som ansvarig för upphandlingar och utvärdering av Externa förvaltare, samt som Finanskonsult.

 

Enheten för Kvalitativ investeringsgranskning (IDD)

Enheten för Kvalitativ Investeringsgranskning ansvarar för att utvärdera fonders kvalitet under upphandling och avtalstid.

Enheten för Kvalitativ Investeringsgranskning leds av Tina Rönnholm. Tina har lång erfarenhet från arbete inom fond- och finansbranschen. Hon har bland annat arbetat med kvalitativ granskning av fonder och portföljförvaltning på Första AP-fonden (AP1) och SEB.

 

Operativ granskning och övervakning (ODD)

Enheten för Operativ granskning och övervakning ansvarar för processen att löpande granska och monitorera de upphandlade och anslutna fonderna samt för att utvärdera anbud utifrån operativa krav under upphandlingsprocessen.

Enheten leds av Magnus Strömer. Magnus har mer än tre decenniers erfarenhet i finansmarknaden, inom alla tillgångsslag och inom olika organisationer. Innan han började på Fondtorgsnämnden jobbade han bland annat på Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning.


Majdi-Chammas-fondtorgsnamnden.jpg

Majdi Chammas

Enhetschef Upphandling och Produktstrategi (UPS)

Tina_Ronnholm_Fondtorgsnamnden.jpg

Tina Rönnholm

Enhetschef Kvalitativ Investeringsgranskning (IDD)

Magnus_Stromer_Fondtorgsnamnden.jpg

Magnus Strömer

Enhetschef Operativ Granskning och Övervakning (ODD)

 

Tvärfunktionella team

Fem tvärfunktionella team jobbar brett över enheterna:

  • Juridik - Leds av Jessica Edvall
  • Kommunikation - Leds av Viktor Ström
  • Hållbarhet - Leds av Nadine Viel Lamare
  • Administration - Leds av Helene Långström
  • Kvantitativ analys - Leds av Martin Groth


Jessica_Edvall_Fondtorgsnamnden.jpg

Jessica Edvall

Funktionsansvarig Juridik

Viktor-Strom-Kommunikation-Fondtorgsnamndens-kansli.jpg

Viktor Ström

Funktionsansvarig Kommunikation

Nadine-viel-lamare-fondtorgsnamnden.jpg

Nadine Viel Lamare

Funktionsansvarig Hållbarhet

221209_Langstrom.jpg

Helene Långström

Funktionsansvarig Administration

Martin-Groth (2).jpg

Martin Groth

Funktionsansvarig Kvantitativ analys