fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Hållbarhet

Den nya lagen och de nya fondavtalen lägger vikt vid hållbarhet och på investeringsprocesser med ett integrerat hållbarhetstänk där ansvarsfullt ägande praktiseras. En utvärdering kommer att avgöra hur väl investeringsfilosofin är anpassad till hållbarhet och hur integrerade ESG-dimensionerna är i processen, vilka resurser som förvaltaren har dedikerat till hållbarhetsarbete samt hur detta återspeglas i resultatet.

Fondavtalen ska enligt lag innehålla villkor om att fondförvaltarna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet.

Hållbarhet kommer att utvärderas genom hela upphandlingsprocessen. De flesta obligatoriska krav inom hållbarhet kommer att gälla för samtliga fonder på plattformen, och andra kommer att variera upphandling för upphandling. Den enskilda spararen har i ett sista led valfrihet att välja mellan fonder av olika hållbarhetsgrad, med en hög miniminivå på torget.

Ett stort arbete med att utforma strategin pågår. Hållbarhetsstrategin kommer att kommuniceras så snart som möjligt.