fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden publicerar utkast på fondavtal och välkomnar synpunkter

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till fondavtal, som kommer att användas i kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg. Publicering av utkastet på fondavtal är en del av Fondtorgsnämndens marknadsdialog, som ska ge marknaden möjlighet att förbereda sig för kommande upphandlingar och lämna synpunkter på materialet.

Fondavtalet finns tillgängligt på svenska och engelska. Synpunkter skickas till procurement@ftn.se senast 12.00 CET.

Utkastet till fondavtal, inklusive tillhörande tre bilagor och anvisningar till fondavtalet, finns på svenska och engelska. Utkastet kommer att anpassas till kraven i den första upphandlingen, vilken kommer att vara europeiska aktier Large Cap (aktiv).

Svenska versioner

Fondavtal, utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 414.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar till Fondavtal, utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 341.9 kB.

Bilaga A, utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 444.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga B, utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 357.7 kB.

Bilaga C, utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 281.3 kB.

Engelska versioner

Fondavtal (ENG) utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 752.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar till Fondavtal (EN), utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 390 kB.

Bilaga A (EN), utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 508.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga B (EN), utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 417.2 kB.

Bilaga C (EN), utkast (klicka för att öppna i ny flik) Pdf, 348.5 kB.


Fondtorgsnämnden välkomnar skriftliga synpunkter på utkastet till fondavtal inklusive tillhörande bilagor och anvisningar. Dessa skickas till procurement@ftn.se senast 22-05-2023, 12.00 CET.

Vänligen notera att inkomna synpunkter kommer att diarieföras. Inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut.