fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden meddelar
tilldelningsbeslut i upphandlingen av
europeiska aktiefonder

Fondtorgsnämnden har fattat tilldelningsbeslut i den första upphandlingen till premiepensionens fondtorg.
Totalt sex fondförvaltare får tilldelning.

Fondtorgsnämnden offentliggör i dag, den 25 mars, beslut i upphandlingen av fondkategorin aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med inriktning mot stora och medelstora bolag. Totalt sex fondförvaltare tilldelas möjligheten att teckna avtal avseende fonder på premiepensionens fondtorg.

Dessa fondförvaltare och fonder är:
Abrdn Investments Luxembourg S.A.
European Sustainable Equity Fund
AMF Fonder AB
AMF Aktiefond Europa
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds Europe Sustainable Equity Fund
Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1- European Stars Equity Fund (BP-EUR)
SEB Investment Management AB
SEB Europe Equity Fund
Swedbank Robur Fonder AB
Swedbank Robur Europafond A

Tilldelningsbeslutet innebär att cirka 11 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till dessa fonder. För pensionsspararna innebär upphandlingen att samtliga fonder inom kategorin genomgått en omfattande kontroll och håller hög kvalitet. Samtidigt har snittavgiften för fonderna i kategorin minskat från 0,48 procent till 0,21 procent.
”Vi är nöjda med utfallet av den första upphandlingen. Det ger spararna tillgång till fonder av hög kvalitet till lägre avgifter”, säger Mats Sjöstrand, ordförande i Fondtorgsnämnden.

Fonderna som upphandlas ska enligt lag vara lämpliga, kontrollerbara, hållbara, kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Dessutom ska utbudet på fondtorget innebära valfrihet för pensionsspararna.
”Det här markerar ett viktigt steg på vägen mot vårt mål att erbjuda spararna ett fondutbud av hög kvalitet som ger en tryggare och högre pension, säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden.

Cirka 130 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen. De fonder inom kategorin som inte fått tilldelning kommer att avvecklas från fondtorget efter att beslutet vunnit laga kraft. Sparare med fonder som tas bort från fondtorget ges möjlighet att göra ett nytt val. Sparare behöver dock inte göra någonting utan flyttas automatiskt till en likvärdig, upphandlad fond om inget val görs.

För ytterligare information har Fondtorgsnämnden publicerat en upphandlingsrapport som går att ta del av här (PDF) Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Viktor Ström, Kommunikationsansvarig Fondtorgsnämnden
Viktor.strom@ftn.se
+46 73 321 64 46