fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Förändring av ledamöter i Fondtorgsnämnden

Två av ledamöterna i Fondtorgsnämnden, Hans Lindblad och Åsa Edman, har begärt entledigande från uppdraget.

Hans Lindblad har begärt entledigande från uppdraget som nämndledamot i Fondtorgsnämnden då han av utsetts till ny svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten. Åsa Edman har begärt entledigande av personliga skäl. Regeringskansliet har per den 25 januari 2024 beviljat entledigandena.

Fakta

  • Fondtorgsnämnden leds av nämnden som består av sju ledamöter som förordnats av Regeringskansliet.
  • Ordförande för nämnden är Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket. Vice ordförande är Maria Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan.
  • Vid entledigande av ordinarie ledamöter är det Regeringskansliet som förordnar ersättare.

Läs mer här: Nämndens ledamöter - Fondtorgsnämnden (ftn.se) Länk till annan webbplats.