Nämndens ledamöter

Regeringen har förordnat de sju ledamöter som styr Fondtorgsnämnden

Som ordförande i Fondtorgsnämnden förordnas Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.

Som vice ordförande förordnas Maria Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan.

Vidare förordnas Åsa Edman, chefsjurist på Adda AB, Hans Lindblad, tidigare riksgäldsdirektör för Riksgäldskontoret, Katarina Staaf, verkställande direktör för Sjätte AP-fonden och Mikael Westberg, rättschef på Försäkringskassan samt Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid, som ledamöter.

Samtliga förordnanden gäller från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 maj 2025.

Nämndens instruktion (dokumentet är ännu inte tillgänglighetsanpassat men planeras bli det inom kort.) Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.