Nämndens ledamöter

Regeringen har förordnat de sju ledamöter som styr Fondtorgsnämnden.

Ordförande i Fondtorgsnämnden är Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.

Vice ordförande är Maria Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan.

Fondtorgsnämndens ledamöter är Katarina Staaf, verkställande direktör för Sjätte AP-fonden, Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid, Hanna Kristiansson, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Anders Sjöborg, chefsjurist och säkerhetschef på Försvarets Materielverk, FMV.

Förordnandena gäller från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 för samtliga ledamöter förutom för Hanna Kristiansson vars förordnande gäller från och med den 20 juli 2023 till och med den 31 augusti 2026.

För närvarande består nämnden av sex ledamöter då en plats är vakant.

Nämndens instruktion (dokumentet är ännu inte tillgänglighetsanpassat men planeras bli det inom kort.) Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.