Nämndens ledamöter

Regeringen har förordnat de sju ledamöter som styr Fondtorgsnämnden.

Ordförande i Fondtorgsnämnden är Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.

Vice ordförande är Maria Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan.

Fondtorgsnämndens ledamöter är Åsa Edman, chefsjurist på Adda AB, Hans Lindblad, tidigare riksgäldsdirektör för Riksgäldskontoret, Katarina Staaf, verkställande direktör för Sjätte AP-fonden samt Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid samt Hanna Kristiansson, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm, som ledamöter.

Förordnandena gäller från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 maj 2025 för samtliga ledamöter förutom för Hanna Kristiansson vars förordnande gäller från och med den 20 juli 2023 till och med den 31 augusti 2026.


Nämndens instruktion (dokumentet är ännu inte tillgänglighetsanpassat men planeras bli det inom kort.) Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.