fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Information inför annonsering av upphandling: Globala och europeiska indexfoner

I slutet av februari planeras nästföljande upphandlingar till premiepensionens fondtorg att annonseras. Eventuella förändringar i upphandlingsspecifikationen kommuniceras i samband med annonsering.

Liksom tidigare kommunicerat planerar Fondtorgsnämnden att under inledningen av 2024 annonsera upphandlingarna av globala och europeiska indexfonder. Det förberedande arbetet befinner sig i slutskedet och beräknas vara klart i slutet av februari. Upphandlingarna kommer att annonseras på e-avrop, samt kommuniceras på ftn.se och skickas ut till prenumeranter av myndighetens nyhetsuppdateringar.

I slutet av november presenterade Fondtorgsnämndens kansli en preliminär upphandlingsspecifikation gällande upphandling av globala indexfonder och öppnade därmed upp möjligheten för marknaden att inkomma med synpunkter. Fondtorgsnämnden vill tacka för de frågor och synpunkter som inkommit. För att efterleva likabehandlingsprincipen kan Fondtorgsnämnden inte återkoppla eller lämna svar till enskilda aktörer, men alla synpunkter tas i beaktande i utformningen av den slutgiltiga upphandlingsspecifikationen.

De slutgiltiga upphandlingsspecifikationerna presenteras i samband med annonsering av upphandlingarna. Ändringar jämfört med den preliminära specifikationen kommuniceras därmed i samband med att upphandlingarna startar.

Efter att upphandlingarna annonseras finns möjlighet att ställa frågor via e-avrop. Fondtorgsnämnden rekommenderar alla aktörer med planer på att delta i någon av kommande upphandlingar att skapa ett användarkonto på e-avrop.com Länk till annan webbplats. i god tid före anbudsöppning.