Tillgänglighets­redogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kontaktar oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt.

Pensionsmyndigheten ansvarar i egenskap av värdmyndighet för den här webbplatsens tillgänglighet och målet är att så många besökare som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur ftn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister, så att vi kan åtgärda dem.

En fullständig tillgänglighetsredogörelse kommer att presenteras efter att sajten testas av tredje part. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ftn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning här, kan du meddela oss.


Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Ett fåtal sidor med formulär där du fyller i uppgifter är inte korrekt utförda. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Det kommer att åtgärdas löpande.
  • Viss data på webbplatsen presenteras i form av diagram. Dessa är inte tillgängliga, därför arbetar vi efter att ge alternativ till dessa, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text.
  • Sidor som innehåller inslag av förändrat språk saknar angivelse om det i koden. Det kommer att åtgärdas löpande.
  • Dokument i format (excel, word, ppt) kan sakna tillgänglighetsanpassning.
  • Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
  • Vissa videoklipp kan sakna text och syntolkning. Vi förbättrar det löpande.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Det görs kontinuerligt självskattning med interna testningar av ftn.se. Tillgänglighetstester utförda av tredje part planeras.