fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Pågående upphandlingar

Riksdagen har beslutat ersätta de anslutna fonderna på premiepensionens fondtorg med upphandlade fonder. Det är Fondtorgsnämnden som fått i uppgift att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonderna på fondtorget. Enligt Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska de fonder som upphandlas vara lämpliga, kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Upphandling av nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och/eller medelstora bolag (Annonsering 2024-04-29) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltat kapital (per 31-3-2024): 9,3 miljarder kronor

Fondtyp: Aktier

Kategori: Norden, aktivt förvaltade aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag

Antal fonder som ska upphandlas: upp till 4 fonder

Viktiga datum:

 • Sista dag att inkomma med anbud 11-06-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Frågor måste inkomma senast den 31-05-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Fondtorgsnämnden kommer att besvara frågor löpande, mellan den 29 april och den 6 juni 2024.

Upphandlingsdokumentationen

Gällande filen Bilaga 1 Anbudsunderlag i PDF-format vill FTN härmed förtydliga att det är texterna i Anbudsunderlaget i form av elektroniska dokument, clips-dokumenten, dvs. de elektroniska dokumenten i e-Avrop, som ensamma gäller för och är styrande för upphandlingen. Anbudsunderlaget i PDF-format finns med endast av service-skäl. Om texterna i Anbudsunderlaget i de elektroniska clips-dokumenten uppdateras, kommer inte Anbudsunderlaget i pdf-format att uppdateras. Om texterna i clipsen och i Anbudsunderlaget i PDF-format skulle vara motstridiga, har därför texterna i clips-dokumenten företräde.

Upphandling av nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i små bolag (Annonsering 2024-04-29) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltat kapital (per 31-3-2024): 8,8 miljarder kronor

Fondtyp: Aktier

Kategori: Norden, aktivt förvaltade aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i små bolag

Antal fonder som ska upphandlas: upp till 4 fonder

Viktiga datum:

 • Sista dag att inkomma med anbud 11-06-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Frågor måste inkomma senast den 31-05-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Fondtorgsnämnden kommer att besvara frågor löpande, mellan den 29 april och den 6 juni 2024.

Upphandlingsdokumentationen

Notera att anbudsunderlaget nedan i PDF-format är ett utdrag från e-avrop. Det är de elektroniska dokumenten i e-avrop som är styrande för upphandlingen. Om texterna skulle vara motstridiga har texterna i de elektroniska dokumenten företräde före PDF-dokumentet, som tillhandahålls endast av serviceskäl.

Gällande filen Bilaga 1 Anbudsunderlaget i PDF-format vill FTN härmed förtydliga att det är texterna i Anbudsunderlaget i form av elektroniska dokument, clips-dokumenten, dvs. de elektroniska dokumenten i e-Avrop, som ensamma gäller för och är styrande för upphandlingen. Anbudsunderlaget i PDF-format finns med endast av service-skäl. Om texterna i Anbudsunderlaget i de elektroniska clips-dokumenten uppdateras, kommer inte Anbudsunderlaget i pdf-format att uppdateras. Om texterna i clipsen och i Anbudsunderlaget i PDF-format skulle vara motstridiga, har därför texterna i clips-dokumenten företräde.

Upphandling av Europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och medelstora bolag, replikera eller efterbilda valt jämförelseindex (Annonsering 2024-02-29) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltat kapital (per 31-12-2023): cirka 14,6 miljarder kronor

Fondtyp: Aktier

Kategori: Europa, indexfonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag

Antal fonder som ska upphandlas: upp till 4 fonder

Viktiga datum:

 • Sista dag att inkomma med anbud 02-05-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Frågor måste inkomma senast den 22-04-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Fondtorgsnämnden kommer att besvara frågor löpande, mellan den 29 februari och den 26 april 2024.

Upphandlingsdokumentationen

 

Upphandling av Globala aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och medelstora bolag, replikera eller efterbilda valt jämförelseindex (Annonsering 2024-02-29) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltat kapital (per 31-12-2023): cirka 43 miljarder kronor

Fondtyp: Aktier

Kategori: Global, indexfonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag

Antal fonder som ska upphandlas: upp till 6 fonder

Viktiga datum:

 • Sista dag att inkomma med anbud 02-05-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Frågor måste inkomma senast den 22-04-2024 kl. 23:59 (CET)
 • Fondtorgsnämnden kommer att besvara frågor löpande, mellan den 29 februari och den 26 april 2024.

Upphandlingsdokumentationen

Lämna anbud

Upphandlingarna av fonder till premiepensionens fondtorg annonseras på upphandlingsplattformen e-avrop.com. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En profil i e-Avrop krävs för att kunna lämna anbud i upphandlingen.

Deltagande förutsätter erläggande av en anbudsavgift, som ska betalas senast när ett anbud till en upphandling lämnas in.

För att alla potentiella anbudsgivare ska behandlas lika kommer ingen information avseende upphandlingen att delas direkt med enskilda aktörer. All dialog avseende pågående upphandling, inklusive frågor och svar, hanteras via e-avrop.com.

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet, så som anbud, utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Det är därför viktigt att fondförvaltaren anger vilka delar av det i anbudet inskickade materialet som denne anser bör omfattas av sekretess med en beskrivning om hur fondförvaltaren skulle riskera att lida skada om informationen offentliggörs. Fondtorgsnämnden kommer dock göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.

Avslutade upphandlingar

Upphandling av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag (Annonsering 2023-06-30)

Upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut (PDF) Pdf, 6.7 MB.

Förvaltat kapital (per 31-05-2023): cirka 11 miljarder kronor

Fondtyp: Aktier

Kategori: Europa, aktivt förvaltade fonder med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och eller medelstora bolag

SFDR: Artikel 8 och artikel 9

Antal fonder som ska upphandlas: upp till 6 fonder

Viktiga datum:

 • Sista dag att inkomma med anbud 05-10-2023 kl. 23:59 (CET)
 • Frågor måste inkomma senast den 24-09-2023 kl. 23:59 (CET)
 • Fondtorgsnämnden kommer att besvara frågor löpande, mellan den 31 juli och den 29 september 2023.

Upphandlingsdokumentationen