Om Fondtorgs­nämnden

Fondtorgsnämnden är en myndighet som har i uppgift att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonder till premiepensionens fondtorg.

Fondtorgsnämnden ska upphandla ett brett urval av fonder med hög kvalitet och olika riskprofil till premiepensionens fondtorg samt ingå fondavtal med fondförvaltare som erbjuder fonder på fondtorget.

Fondtorgsnämndens uppgifter regleras i lag, se vidare lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden,  Länk till annan webbplats.lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt 64 kap. socialförsäkringsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fondtorgsnämnden är en nämndmyndighet som leds av en nämnd med sju ledamöter. Mats Sjöstrand är nämndens ordförande.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet till Fondtorgsnämnden och upplåter lokaler samt sköter administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden.

Fondtorgsnämnden har till sitt förfogande ett kansli som ansvarar för de handläggande uppgifterna. Kansliet är under uppbyggnad och kommer bestå av cirka 30-35 anställda. Nämnden fattar alla större strategiska beslut, så som verksamhetsplanen, upphandlingsplanen, upphandlingsstart, tilldelningsbeslut och styrdokument. Kansliet sköter den dagliga verksamheten samt alla praktiska frågor kring upphandlingarna av fonderna. Erik Fransson är kanslichef. Kanslifunktionen har lokaler i Tumba Bruk, Botkyrka kommun.

Presentationsfilmer

Film på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film på engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.