Om Fondtorgs­nämnden

Fondtorgsnämnden är en myndighet som har i uppgift att upphandla, granska och kvalitetssäkra fonder till premiepensionens fondtorg. Myndigheten består av en nämnd förordnad av regeringen, vars operationella verksamhet utförs i ett kansli.

Uppdraget

Fondtorgsnämnden ska upphandla ett brett urval av fonder med hög kvalitet och olika riskprofil till premiepensionens fondtorg samt ingå fondavtal med fondförvaltare som erbjuder fonder på fondtorget.

Fondtorgsnämnden är en avgiftsfinansierad myndighet, vilket betyder att organisationen finansieras utanför statsbudgeten, för att säkerställa långsiktighet och självständighet i upphandlingarna och myndighetens verksamhet.

Fondtorgsnämndens uppgifter regleras i lag, se vidare lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden,  Länk till annan webbplats.lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt 64 kap. socialförsäkringsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Organisationen

Fondtorgsnämnden är en nämndmyndighet som leds av en nämnd med sju ledamöter. Nämnden fattar alla stora strategiska beslut avseende myndighetens verksamhet och upphandlingarna av fonder till premiepensionens fondtorg, så som beslut rörande verksamhetsplan, upphandlingsplan, annonsering av upphandling, tilldelningsbeslut, styrning och styrdokument, med mer. Nämnden ansvarar också över de anslutna fonderna på fondtorget. Läs mer om nämndens ledamöter här.

Nämndens operationella verksamhet utförs i Fondtorgsnämndens kansli. Kansliet bereder nämnden med underlag för beslutsfattande, sköter den dagliga verksamheten samt alla praktiska frågor kring upphandlingarna av fonder. Läs mer om Fondtorgsnämndens kansli här.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet till Fondtorgsnämnden och upplåter lokaler samt sköter administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden.

Presentationsfilmer

Film på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film på engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.